DNTN GIA LỘC

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Văn Quít
Trụ sở: Gia Tân - Gia Lộc, Xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Giấy phép số: 450 1000242
Ngày cấp: 05/06/2002
Bắt đầu hoạt động: 01/03/2003
Điện thoại: 066 883268