HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THỦY LỢI NÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT RAU AN TOÀN LỘC KHÊ

Tên giao dịch: HTX DỊCH VỤ THUỶ LỢI ẤP LỘC KHÊ
Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Tạ Tấn Cảnh
Trụ sở: Văn Phòng ấp Lộc Khê - Gia Lộc, Xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Giấy phép số: 4506I 000.004
Ngày cấp: 24/06/2008
Bắt đầu hoạt động: 07/07/2008