UBND XÃ GIA LỘC

Tên giao dịch: UBND XÃ GIA LỘC
Mã số thuế:
Trụ sở: UBND xã Gia Lộc, Xã Gia Lộc, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Bắt đầu hoạt động: 12/09/2012