CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÊ TÔNG AN HÒA TÂY NINH

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Phạm Đình Thạch
Trụ sở: Đường N7, khu công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Ngày cấp: 24/11/2014
Bắt đầu hoạt động: 26/11/2014
Điện thoại: 0918399916