CÔNG TY TNHH ASC (VIỆT NAM)(CTY TNHH CÔNG NGHỆ ACE)

Mã số thuế:
Trụ sở: Lô A9.6 đường N4, Khu CNThành Thành Công An Hòa, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0838112862