DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NGA

Tên giao dịch: DNTN VLXD LÝ NGA
Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Phạm Văn Lý Anh
Trụ sở: Số 34, hẻm số 10, đường 781, ấp Xóm Ruộng, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Ngày cấp: 19/10/2015
Bắt đầu hoạt động: 21/10/2015
Điện thoại: 01634736878