CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI(TEXON MOECKMUEHL GMBH)

Mã số thuế:
Trụ sở: Khu TM Hiệp Thành, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0663766060