CÔNG TY TNHH DONGYANG SAN JEON VINA

Tên giao dịch: DYV CO., LTD
Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Baek In Ki
Trụ sở: 01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp: 30/10/2015
Bắt đầu hoạt động: 30/10/2015