CÔNG TY TNHH BICTWEB VIET NAM

Tên giao dịch: VIETNAM BICTWEB CO.,LTD
Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Văn Hưng
Trụ sở: Xóm 8, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Ngày cấp: 30/10/2015
Bắt đầu hoạt động: 30/10/2015