CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAIA VIDEO GAME

Tên giao dịch: GAIAVG
Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Hương Chi
Trụ sở: 460 Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Ngày cấp: 30/10/2015
Bắt đầu hoạt động: 02/11/2015
Điện thoại: 0973579596