CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TAM LONG

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Trung Huỳnh
Trụ sở: Lô diện tích 2.704m2, Thôn Kìm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ngày cấp: 13/07/2007
Bắt đầu hoạt động: 13/07/2007
Điện thoại: 0363743745-0983639