DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN HƯNG

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Lê Minh Tuyến
Trụ sở: Thôn Nam Hưng Xã Vũ Lạc, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Giấy phép số: 0801000536
Ngày cấp: 04/01/2008
Bắt đầu hoạt động: 04/01/2008
Điện thoại: 0363.732400