CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHƯƠNG THO

Tên giao dịch: CHUONG THO CO., LTD
Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Bùi Văn Chương
Trụ sở: Lô đất diện tích 8.390,7 m2, thôn Kìm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ngày cấp: 05/03/2015
Bắt đầu hoạt động: 01/05/2008
Điện thoại: 0363737466 - 0913095 / 0913 095 334