DOANH NGHIỆP TN LÂM HOÀNG

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Trần Xuân Nhạc
Trụ sở: Thôn Thượng Cầm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ngày cấp: 25/05/2010
Bắt đầu hoạt động: 28/05/2010
Điện thoại: 0363 545555