CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Phạm Huy Hoàng
Trụ sở: Thôn Vân Động Nam, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ngày cấp: 21/02/2011
Bắt đầu hoạt động: 25/02/2011
Điện thoại: 0912.153.002 - 01696