CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH CHI

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Trần Thị Dàng (Chi)
Trụ sở: Nhà bà Chi, thôn Kìm, Xóm 7, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ngày cấp: 17/03/2015
Bắt đầu hoạt động: 17/03/2015
Điện thoại: 0989306779 - 0974