CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FS DAE SUNG

Tên giao dịch: FS DAE SUNG.,JSC
Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Hà Thị Dung
Trụ sở: Nhà ông Đặng Ngọc Huy, thôn Tam Lạc 1, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ngày cấp: 14/04/2015
Bắt đầu hoạt động: 13/04/2015
Điện thoại: 0904627080