CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HTT

Tên giao dịch: HTT_ARC CO.,LTD
Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Hoàng Xuân Trường
Trụ sở: Lô 63-B2, đường Đốc Đen, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ngày cấp: 21/10/2015
Bắt đầu hoạt động: 21/10/2015
Điện thoại: 0968261597