TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG CƠ

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Phạm Thị Gương
Trụ sở: Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Bắt đầu hoạt động: 08/06/2011