TRƯỜNG MẦM NON TÂY GIANG

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Vũ Thị Son
Trụ sở: Thôn Nam, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Bắt đầu hoạt động: 08/06/2011