CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CHÂU THÀNH

Tên giao dịch: CTC
Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Trần Hồng Phong
Trụ sở: Số 22, Khóm 6, Phường 8, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Ngày cấp: 30/10/2015
Bắt đầu hoạt động: 31/10/2015
Điện thoại: 0913511704