CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Huỳnh Văn Bal
Trụ sở: Quốc lộ 1A, đường N2, khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
Bắt đầu hoạt động: 11/01/2010
Điện thoại: 0793627123