DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM CỘNG

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Dương Văn Cộng
Trụ sở: ấp Cảng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
Ngày cấp: 24/06/2015
Bắt đầu hoạt động: 24/06/2015
Điện thoại: 0913109527