CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SONG MÃ COMPUTER

Tên giao dịch: SMITC CO.,LTD
Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Lý Hiền Huynh
Trụ sở: Số 06 Phú Lợi, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Ngày cấp: 08/10/2015
Bắt đầu hoạt động: 08/10/2015
Điện thoại: 0919904548