DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẪN PHƯỚC

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Lâm Hữu Phước
Trụ sở: 27/1 ấp An Ninh 2, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Ngày cấp: 14/10/2015
Bắt đầu hoạt động: 13/10/2015
Điện thoại: 0937 916 997