CÔNG TY TNHH MTV THỊNH HIẾU

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Nguyễn Văn Thịnh
Trụ sở: Tại nhà ông Nguyễn Văn Thịnh, thôn Tân Tiến,
Ngày cấp: 26/10/2015
Bắt đầu hoạt động: 23/10/2015
Điện thoại: 0968804307