BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ KỲ ANH

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Phạm Thị Ý
Trụ sở: Tổ dân phố Hưng Lợi,
Bắt đầu hoạt động: 01/06/2015
Điện thoại: 0982060192