HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế:
Giám đốc/ĐDPL: Phan Danh Minh
Trụ sở: Nhà ông Phan Minh - Thôn Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Giấy phép số: 280807000080
Ngày cấp: 20/10/2015
Bắt đầu hoạt động: 20/10/2015
Điện thoại: 01667449568