HTX CHĂN NUÔI BÒ TỔNG HỢP ĐỒNG NHẤT XÃ THƯỜNG NGA

Mã số thuế:
Trụ sở: Bồng Sơn, Xã Thường Nga, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
Giấy phép số: 28.0707000020
Ngày cấp: 18/08/2015
Bắt đầu hoạt động: 18/08/2015