Công ty ở Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh

DOANH NGHIỆP TN KIM NGÂN BẢY

Trụ sở: Tại nhà ông Phạm Kim Ngân, thôn Bến Hến, Xã Trường Sơn, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Kim Ngân

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN HẢI MINH

Trụ sở: Nhà ông Phan Đăng Hải, thôn Bình Tiến B, Xã Thái Yên, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Đăng Hải

DOANH NGHIỆP TN THU MUA NÔNG, THỦY SẢN HUY LỤA

Trụ sở: Tại nhà ông Trương Ngọc Huy, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Ngọc Huy

DOANH NGHIỆP TN TỔNG HỢP HÀO QUYỀN

Trụ sở: Tại nhà ông Nguyễn Ngọc Hào, Thôn Vĩnh Phúc, Xã Đức Vĩnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hào

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG XÃ TÂN HƯƠNG

Trụ sở: Thôn Tân Lộc, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Vĩnh An

CÔNG TY TNHH THĂNG HÒA

Trụ sở: (Nhà bà Trần Thị Bình), thôn Tân Thành, Xã Tân Hương, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Minh Hòa

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC TIẾN

Trụ sở: Tổ dân phố 8, Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Đức Dinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG LÊ BÌNH

Trụ sở: Tại nhà ông Nguyễn Hữu Hoàng, thôn Bình Tiến A, Xã Thái Yên, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hữu Hoàng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÀI LUẬN

Trụ sở: Tại nhà ông Phan Công Tài, thôn Bình Hà, Xã Thái Yên, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Công Tài

DOANH NGHIỆP TN LONG THỰC

Trụ sở: (Tại nhà ông Đinh Văn Thực), Thôn Đại Tiến, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Văn Thực

DOANH NGHIỆP TN HIỀN LỢI HT

Trụ sở: Tại nhà ông Nguyễn Văn Lợi, Thôn Đông Dũng, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Lợi

MÃ SỐ THUẾ VÃNG LAI 1

Trụ sở: Chi cục thuế Đức Thọ, Thị trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc:

MÃ ĐỘI THU

Trụ sở: Chi cục thuế Đức Thọ, Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc:

HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN XÃ ĐỨC ĐỒNG

Trụ sở: Thôn Hồng Hoa, Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quang Tuyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ THỦY 68

Trụ sở: Nhà ông Phan Thanh Hà, thôn Tường Vân, Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Thanh Hà

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI HÀ HẢI

Trụ sở: Nhà ông Đinh Văn Hải, Thôn Hạ Thủy, Xã Đức Thủy, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Văn Hải

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRIỀU ANH

Trụ sở: Nhà ông Trần Văn Mạo, xóm 9, Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Mạo

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TOÀN ĐỨC

Trụ sở: Nhà ông Võ Khắc Thắng, thôn 7, Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Anh Đức

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỊNH MINH

Trụ sở: Nhà ông Lê Trọng Thường, xóm Châu Dương, Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Cao Văn Minh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG ÁNH

Trụ sở: Tại nhà ông Nguyễn Quang ánh, thôn Quang Tiền, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đường Xuân Lộc

DOANH NGHIỆP TN LỘC OANH

Trụ sở: Tại nhà ông Đường Xuân Lộc, thôn Long Hòa, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quang Ánh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUYẾT ĐÍNH

Trụ sở: Tại nhà bà Phạm Thị Tuyết, Xã Đức An, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Tuyết

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRUNG ĐẠI NAM

Trụ sở: Thôn Trung Nam, Xã Đức Dũng, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

Trụ sở: Nhà ông Lê Viết Hoàng, thôn Cửu Yên, Xã Trường Sơn, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Viết Hoàng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG HÀ

Trụ sở: (nhà bà Trần Thị Hựu), Xóm Đồng Hòa, Xã Đức Lập, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Đính

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÁT NGHĨA

Trụ sở: Tại nhà bà Phạm Thị Oanh, xóm Thịnh Cường, Xã Đức Long, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Hữu Bé

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẢNH TRƯỜNG

Trụ sở: Tại nhà ông Nguyễn Đăng Cảnh, thôn 1, Yên Hồ, Xã Yên Hồ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đăng Cảnh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÒA TIẾN

Trụ sở: Tại nhà bà Lê Thị Lài, Thôn Trung Nam, Xã Trung Lễ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Khắc Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP LA GIANG

Trụ sở: Tại nhà bà Phùng Thị Hải, Tổ dân phố 6, Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGƯ ANH HIẾU

Trụ sở: Tại nhà ông Nguyễn Trung Hiếu, thôn Yên Thắng, Xã Đức Lạc, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trung Hiếu