Công ty ở Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON SƠN TRƯỜNG

Trụ sở: Xóm 3, Xã Sơn Trường, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG MẦM NON SƠN NINH

Trụ sở: Thôn Ninh Xá, Xã Sơn Ninh, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Thị Tố Hoa

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Trụ sở: Nhà ông Trần Đình Hùng, khối phố 4, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Anh Sơn

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ SƠN HÀM

Trụ sở: Xóm Hàm Giang, Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Quốc Hương

TRƯỜNG MẦM NON SƠN HÒA

Trụ sở: Xóm Bình Hòa, Xã Sơn Hòa, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Anh Đào

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC AN VN

Trụ sở: Tại nhà ông Nguyễn Gia Tiến, thôn Hà Chua, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ SONG ĐỨC

Trụ sở: Ngã tư, thôn Giếng Thị, Xã Sơn Hòa, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Hà Đức Tâm

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ & MÔI TRƯỜNG SƠN HÀ

Trụ sở: Xóm Tây Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Lệ Hằng

HỢP TÁC XÃ SÔNG CON

Trụ sở: Thôn Sông Con, Xã Sơn Quang, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Hữu Đạt

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG SƠN BẰNG

Trụ sở: Tại nhà ông Lê Viết Tuấn, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thanh Bằng

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SƠN TRUNG

Trụ sở: Xóm Lâm Thành, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Quốc Hoàn

HTX SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG SƠN CHÂU

Trụ sở: Thôn Yên Thịnh, Xã Sơn Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Minh

HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM NGHIỆP SINH THÁI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP RÀO ÀN

Trụ sở: Đội 9, Xã Sơn Kim 1, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Quốc Việt

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM KHANH

Trụ sở: (Nhà ông Phạm Quốc Việt), xóm Lâm Trung, Xã Sơn Lâm, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Quốc Việt

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG SƠN TRÀ

Trụ sở: Xóm 1, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Huề

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG HẬU KHOA

Trụ sở: Thôn 5, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Hậu

CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG THỦY

Trụ sở: Nhà ông Bùi Sỹ Dương, khối phố 15, Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Sỹ Dương

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BẰNG SƠN

Trụ sở: Nhà bà Phạm Thị Trang, thôn Đông Sơn, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Chí Công

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO TRÂM ST

Trụ sở: Tại nhà ông Cao Văn Minh, xóm Hà Chua, Xã Sơn Tây, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Hương

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP NAM GIANG

Trụ sở: Thôn 3, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Hữu Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BINNO

Trụ sở: Tại nhà bà Lê Thị Hoài An, khối 3, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG SƠN HÀM

Trụ sở: Thôn Tượng Sơn, Xã Sơn Hàm, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Trung

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THUẬN VIỆT

Trụ sở: Thôn Hồng Kỳ, Xã Sơn Phú, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Cao Thị Hồng Vịnh

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ XÂY LẮP THỦY SƠN

Trụ sở: Xóm Kim Thủy, Xã Sơn Thủy, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Văn Nghệ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HÙNG SƠN

Trụ sở: Tại nhà ông Trần Mạnh Hùng, khối 1, Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Mạnh Hùng

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG HẠNH

Trụ sở: Nhà ông Lê Khánh Phúc, khối 10, Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Khánh Phúc

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP TÂY SƠN

Trụ sở: Khối 9, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Từ Đức Mạnh

CÔNG TY TNHH SS 201

Trụ sở: Tại nhà ông Trần Đình Hiệp, thôn Long Đình, Xã Sơn Trung, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Đình Hiệp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ SƠN THỊNH

Trụ sở: Tân Thượng, Xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Hà Huy Đệ

CÔNG TY TNHH HỢP QUANG HÀ TĨNH

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Song Hải, thôn Lạc Thịnh, Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Thái Hiệp