Công ty ở Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

TRƯỜNG MẦM NON KỲ KHANG

Trụ sở: Qiảng ích, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Kiều Hoa

TRƯỜNG MẦM NON KỲ PHÚ

Trụ sở: Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Pham Thị Thúy Hằng

TRƯỜNG MẦM NON KỲ HỢP

Trụ sở: Minh Tân, Xã Kỳ Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Thị Hồng Quế

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH HÒA

Trụ sở: Thôn Thanh Hòa, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Xuân Nhiệm

HỢP TÁC XÃ MỘC DÂN DỤNG QUANG HIỆP

Trụ sở: Thôn Hiệu Châu, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Văn Quang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP XÃ KỲ LẠC

Trụ sở: Thôn Lạc trung, Xã Kỳ Lạc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Thế

HTX MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN TRƯỜNG PHÁT

Trụ sở: Thôn Tân Giang, Xã Kỳ Giang, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PNN

Trụ sở: Tại nhà ông Trần Viết Đức, thôn Châu Long, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Viết Đức

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HT

Trụ sở: Tại nhà ông Trần Quốc Nhất, Thôn Lạc Tiến, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trọng Tâm

CÔNG TY TNHH MẠNH TUYỂN

Trụ sở: (Tại nhà ông Đào Kim Tuyền), Thôn Minh Tân, Xã Kỳ Hợp, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đào Kim Tuyền

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HẰNG

Trụ sở: Nhà ông Lê Đức Hằng, Thôn Hoàng Dụ, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Đức Hằng

HỢP TÁC XÃ THU MUA VÀ CHẾ BIẾN THỦY, HẢI SẢN PHÚ KHƯƠNG

Trụ sở: Thôn Xuân Phú, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Khương

CÔNG TY TNHH MTV HẢI ÂU HÀ TĨNH

Trụ sở: Tại nhà ông Nguyễn Xuân Tân, thôn Bắc Thắng, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Xuân Tân

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH THÀNH DŨNG HÀ TĨNH

Trụ sở: (Tại nhà ông Lê Minh Thành), Thôn Kim Sơn, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Minh Thành

CÔNG TY TNHH QUỐC CƯỜNG KỲ ANH

Trụ sở: (Tại nhà ông Võ Quốc Cường), Thôn Trung Giang, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Quốc Cường

CÔNG TY CP HÀ ANH MINH HT

Trụ sở: Thôn Tạ Tấn, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Hà Huy Tình

CÔNG TY TNHH HIỀN ƯỚC

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Hữu ước, thôn Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hữu Ước

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỢNG YẾN KỲ ANH

Trụ sở: Nhà bà Hoàng Thị Hồng Vinh, thôn Hoàng Dụ, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đậu Minh Phượng

HỢP TÁC XÃ PHÚ ĐẠI NGHĨA

Trụ sở: Thôn Tân Sơn, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thừa Trình

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VẠN THÀNH

Trụ sở: Thôn Đông Hà, Kỳ Lâm, Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Viết Hừng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HÙNG HÀ

Trụ sở: Nhà bà Lê Thị Minh, thôn Nam Tiến, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Viết Hùng

CÔNG TY TNHH TƯ THANH

Trụ sở: Nhà ong Nguyễn Đức Tự, thôn Xuân Thắng, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đức Tự

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG PHÚ HÀ TĨNH

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Thanh Phú, xóm 1, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Phú

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN KỲ ANH

Trụ sở: Thôn Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

Trụ sở: Tại nhà ông Đậu Quang Hậu, Thôn Tân Thọ, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Đậu Quang Hậu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHƯƠNG UYÊN

Trụ sở: Nhà ông Nguyễn Học, thôn Hoàng Dụ, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Sinh Phương

CÔNG TY TNHH PHÚ HƯNG NHÂN

Trụ sở: Tại nhà bà Nguyễn Thị Bảo Hằng, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Bảo Hằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TRUNG HIỀN

Trụ sở: Tại nhà ông Võ Thành Trung, xóm Trung Đức, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Thành Trung

DOANH NGHIỆP TN TRANG QUANG VINH

Trụ sở: Nhà ông Đỗ Xuân Kỳ, xóm Mỹ Tân, Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Hường

CÔNG TY TNHH MTV XUÂN TÙNG

Trụ sở: Nhà ông Lê Xuân Tùng, xóm 11, Xã Kỳ Giang, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Xuân Tùng