Công ty ở Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUYỀN VINH

Trụ sở: Số 26 đường Bùi Cầm Hổ, khối phố 9, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Xuân Quyền

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀI TRANG

Trụ sở: Số 10, ngõ 28, đường Lê Duy Điếm, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Hoài

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH TRÂM

Trụ sở: Tại nhà bà Nguyễn Thị Lam, số 477, đường 26/3, khối 5, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Lam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH ĐAN

Trụ sở: Nhà 03 Bùi Cầm Hổ, khối phố 5, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Văn Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀNG SƠN

Trụ sở: Số 58, đường 26/3, khối 5, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Huy Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM

Trụ sở: Số 70, đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Nhâm

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CAO MQA

Trụ sở: Số 20, ngõ 74, đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thành Đạt

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ANH PHÚC

Trụ sở: Số 21A, đường Nguyễn Hoành Từ, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Anh Phúc

CÔNG TY CP CUNG ỨNG LAO ĐỘNG TIẾN ĐẠT

Trụ sở: Số nhà 39, Lối 2 Đường 26/3, Khối 5, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN 69 TH

Trụ sở: Số nhà 128, đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Tú

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM CƯỜNG

Trụ sở: Số 12, đường Lê Duy Điếm,, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Xuân Thái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỰC ANH

Trụ sở: Số 04, ngõ 63, đường Lê Duy Điếm, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lưu Thị Tịnh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SEN BIỂN

Trụ sở: (Thay đổi lần 1) Số 429, đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Hoa

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VINH CẨM VKMEC

Trụ sở: Số 30, đường Lê Duy Điếm, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Cẩm

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI BẢO HUY

Trụ sở: Số 5, ngõ 13 đường Lê Duy Điếm, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Thạch

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÚ HẰNG

Trụ sở: Tại nhà ông Nguyễn Đình Tương, khối 7, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đình Tương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGA PHƯƠNG

Trụ sở: Số nhà 09, đường Lê Duy Điếm, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hùng Nga

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG ANH

Trụ sở: (Thay đổi lần 1) Số 25A, đường Nguyễn Hoành Từ, khu phố 3, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Hoàng Ngọc Văn

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BHT

Trụ sở: Số nhà 421, đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Huy Bình

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ PLATINUM

Trụ sở: ( Thay đổi lần 3) Số nhà 33, đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Thiều Đăng Hưng

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VIỆT NHẬT

Trụ sở: Số 18, Ngõ 18, Đường Lê Duy Điếm, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT QUANG HÀ

Trụ sở: Số 10, đường 26/3 kéo dài, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Hà Huy Sinh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 415

Trụ sở: Số 486, đường Hà Huy Tập, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TAXI PHÚ THÀNH

Trụ sở: Khối phố 6, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Vinh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC SHCOMPUTER

Trụ sở: Số 477, Đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Sỹ Hoàng

NGUYỄN HỮU VIỆT

Trụ sở: SN 453.KP5.Đ Nài, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT

Trụ sở: Số nhà 16, đường 26/3 kéo dài, Khối phố 3, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Hợp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SỐ 8

Trụ sở: Số 401, đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Thân Văn Kỷ

NGUYỄN THỊ MAI TRANG

Trụ sở: KP 4. P Đại Nài, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN Ý

Trụ sở: Số 04, ngõ 54, đường 26/3, Phường Đại Nài, Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Anh Toàn