Công ty ở Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÁT

Trụ sở: Số 216, ấp Chợ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Hứa Văn Hiến

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH QUANG

Trụ sở: Số 95, ấp Phú Thành B, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: La Minh Quang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TÂM

Trụ sở: Số 49 Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Tấn Đạt