Công ty ở Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHĂN NUÔI THANH XUÂN

Trụ sở: ấp Xây Cáp, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Xuân

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHĂN NUÔI GIA SÚC - GIA CẦM TẤN TIẾN

Trụ sở: Số 239, ấp Trà Quýt, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Thị Ngọc Tuyến

TRUNG TÂM VĂN HOÁ - THỂ THAO HUYỆN CHÂU THÀNH

Trụ sở: ấp Xây Cáp, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÔ MỸ LAN

Trụ sở: ấp Trà Quýt A, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Thị Thu Lan

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THUẬN THẮNG

Trụ sở: ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quang Thuỵ

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trụ sở: ấp Xây Cáp, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHÁNH HẬU

Trụ sở: ấp Trà Quýt, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Nhiều

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN CHÂU THÀNH

Trụ sở: ấp Xây Cáp, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN VĨNH PHONG

Trụ sở: ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Vĩnh Phong

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN THỊNH CƯỜNG

Trụ sở: 152 Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HA LÔ

Trụ sở: 360 Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Vỹ Linh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ BẢO NGỌC

Trụ sở: 22 ấp Xây Cáp, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Đinh Kim Luân

CÔNG TY TNHH VĨNH THÀNH ĐẠT

Trụ sở: ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Vương Lệ Dung

MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Trụ sở: Thị Trấn Châu Thành, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Minh Đức

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT DAVICO

Trụ sở: đường Huyện lộ 5, ấp Xây Cáp, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Duy Linh

CÔNG TY TNHH ĐẠI TOÀN PHÁT

Trụ sở: 28 ấp Xây Cáp, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Văn Lượm

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHÁNH HẬU

Trụ sở: 33 ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Đến

CÔNG TY TNHH VÂN HẢI

Trụ sở: ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thanh Hải

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỀN HẬU

Trụ sở: 100 ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Hữu Nghị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẠNH DUNG

Trụ sở: ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Thị Lệ Thủy

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH DIỆN

Trụ sở: Số 371, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Đình Minh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC THẮNG

Trụ sở: Số 30 ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Luận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI LÝ XĂNG DẦU AN HIỆP

Trụ sở: Số 222, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Kiến Trung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN HUY HOÀNG

Trụ sở: Số 403, Quốc lộ 1A, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Quốc Huy

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG MINH

Trụ sở: Số 326 ấp Trà Quýt, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Ánh Nguyệt

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NẤM XUẤT KHẨU TƯ THAO SÓC TRĂNG

Trụ sở: ấp Trà Quýt, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quang Trung