Công ty ở Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN NINH

Trụ sở: ấp Châu Thành, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHUỆ TRINH

Trụ sở: Số 433, ấp Châu Thành, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Thị Tú Trinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI GIA TRANG

Trụ sở: ấp Kinh Mới, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Thái Chí Cường

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC PHONG

Trụ sở: Số 01 ấp Kinh Mới, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Thanh Tú

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH PHÁT

Trụ sở: Số 04, ấp Kinh Mới, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Thanh Sang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN GIA

Trụ sở: ấp Xà Lan, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Minh Trí

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN TƯƠI

Trụ sở: ấp Kinh Mới, Xã An Ninh, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Xuân Tươi