Công ty ở Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁNH PÍA - LẠP XƯỞNG HẢI SƠN

Trụ sở: ấp Xây Đá B, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Hải Hấu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM HOÀNG ĐẠT

Trụ sở: ấp Cống Đôi, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thành Lộc

TRƯƠNG MẦM NON HỒ ĐẮC KIỆN

Trụ sở: ấp Đắc Lực, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC NGÂN

Trụ sở: 316 ấp Đắc Thắng, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Phượng Duyên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUYNH PHÚC

Trụ sở: 387 Quốc lộ 1, ấp Cống Đôi, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Hoàng Quang Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN BA MIỀN TRIỀU KIÊN

Trụ sở: Số 178 ấp Xây Đá B, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Văn Triều

CÔNG TY TNHH BIOWAY - ORGANIC 5C

Trụ sở: 34 Quốc Lộ 1A, ấp Xây Đá A, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Chấn Cường

CÔNG TY TNHH KHỞI TIẾN

Trụ sở: Số 244 ấp Xây Đá B, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Sơn Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU SỐ 300

Trụ sở: Số 300, ấp Xây Đá B, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thanh Thuý

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯ HOÀI

Trụ sở: ấp Cống Đôi, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Hoài