Công ty ở Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN XUÂN CẢNH

Trụ sở: ấp Thọ Hòa Đông A, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Xuân Cảnh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BÁNH PÍA LẠP XƯỞNG TỪ GIA KIỆT

Trụ sở: 147 ấp Phú Bình, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Từ Nghiêm An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WANG SHI

Trụ sở: ấp Phú Thành B, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Vương Thanh Vủ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẠCH MINH THÀNH

Trụ sở: Số 49 ấp Phú Hòa A, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Thạch Minh Thành

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THẠCH NGỌC TÙNG

Trụ sở: ấp Phú Hoà A, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Thạch Ngọc Tùng

CÔNG TY TNHH PHÁT THÀNH

Trụ sở: ấp Phú Thành B, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lưu Tấn Dũng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH NHỰT

Trụ sở: ấp Thọ Hòa Đông A, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lý Huỳnh Anh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHUÔN

Trụ sở: Số 41 ấp Phú Thành B, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Thị Hoa Huệ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH QUANG

Trụ sở: Số 95, ấp Phú Thành B, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: La Minh Quang