Công ty ở Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

TRƯỜNG MẦM NON 30 THÁNG 4

Trụ sở: ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VŨNG THƠM

Trụ sở: ấp Phú Hữu, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM HUY PHONG

Trụ sở: ấp Phước Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Huy Phong

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH NHUẬN

Trụ sở: ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Minh Lòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẾ KIỆT

Trụ sở: ấp Phước Hoà, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Thế Vũ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ARTEMIA VĨNH NGA

Trụ sở: Số 264, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Thái Thị Mỹ Nga

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHÚ TÂN

Trụ sở: 147 ấp Phước Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG HÁN CHEN

Trụ sở: Số 51, ấp Phước An, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Hán Chen