Công ty ở Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN KIM TRÚC

Trụ sở: ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Quốc Việt

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUI

Trụ sở: ấp Mỹ Tân, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Ca Văn Tưởng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẾN THÀNH

Trụ sở: ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Hồng Diễm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM HUỲNH MAI

Trụ sở: ấp Mỹ Đức, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Thị Huỳnh Mai