Công ty ở Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA KIỂNG NGUYỄN HÙNG

Trụ sở: 76 Quốc lộ 1, ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Hùng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÚT NHƯ

Trụ sở: Số 108, ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Vũ

TRƯỜNG MẦM NON THUẬN HÒA

Trụ sở: ấp Trà Canh A1, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HÒA A

Trụ sở: ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI

Trụ sở: 167A ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Văn Đúng

TRUNNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH

Trụ sở: ấp Kinh Đào, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TÂM PHÁT

Trụ sở: ấp Trà Quýt B, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Cẩm Vân

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH LỘC

Trụ sở: Số 170, Quốc lộ 1A, ấp Trà Canh A1, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Thị Mỹ Hương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NHẬT QUỲNH

Trụ sở: ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Nhất Quỳnh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP THUẬN

Trụ sở: ấp Trà Canh A1, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Xúng