Công ty ở Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHĂN NUÔI LƯU NGUYỄN

Trụ sở: ấp Bình Danh B, Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Thiện

PHÒNG Y TẾ HUYỆN CÙ LAO DUNG

Trụ sở: ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Sơn

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN CÙ LAO DUNG

Trụ sở: ấp Phước Hòa B, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Hồng Sen

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BIA TRƯỜNG THÀNH

Trụ sở: ấp Phước Hòa A, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thị Hài

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN PHÚ HƯNG

Trụ sở: ấp Vàm Hồ, Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Văn Hưởng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁCH HÓA TUẤN PHÁT

Trụ sở: 180 Đoàn Thế Trung, ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Thị Hồng Thắm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LÊ VŨ

Trụ sở: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Dũ

DNTN TUYẾT SƯƠNG

Trụ sở: Số 187 ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Tiến

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG VŨ PHƯƠNG

Trụ sở: ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Vũ Phương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỬA CHỮA VÀ MUA BÁN PHỤ TÙNG XE MÁY CHÍ NGUYỆN

Trụ sở: Số 26 Hùng Vương, ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Hứa Văn Nguyện

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÔ VĂN CHỌN

Trụ sở: ấp An Thường, Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Minh Mẫn

ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ - THỊ TRẤN

Trụ sở: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG MINH LỘC PHÁT

Trụ sở: ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Sang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN HỒ NGỌC ĐIỆP

Trụ sở: 08 ấp Phạm Thành hơn, Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Hồ Văn Cò

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ RỒNG

Trụ sở: ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Chiêu Thống

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DN NHỎ VÀ VỪA XÃ AN THẠNH TÂY

Trụ sở: ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Văn Phụ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG MỸ NGHỆ HOÀNG ĐẮC

Trụ sở: ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Hoàng Đắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG MỸ NGHỆ KIM KHANH

Trụ sở: ấp An Nghiệp, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thị Liễu

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CÙ LAO DUNG

Trụ sở: Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Hồng Hải

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG NỮ TRANG MINH HIẾU

Trụ sở: Số 147, ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Châu Văn Hiếu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HUỲNH TRUNG

Trụ sở: ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Hiếu Trung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG TRANG SỨC TÍN NGHĨA

Trụ sở: Số 174, ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trọng Nghĩa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH ON

Trụ sở: 177 Đoàn Thế Trung, ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Văn On

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO ĐỒNG HÒA

Trụ sở: ấp An Thường, Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Cao Văn Chậm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI DUY KHANG

Trụ sở: Số 51 Đoàn Thế Trung, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Mai Văn Tuấn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIỀU CHI

Trụ sở: Số 03 ấp Võ Thành Văn, Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Thị Kiều Chi

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA XÃ ĐẠI ÂN 1

Trụ sở: ấp Đoàn Văn Tố, Xã Đại ân 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Văn Tám

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA XÃ AN THẠNH 2

Trụ sở: ấp Bình Du B, Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Đệ

BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HUYỆN CÙ LAO DUNG

Trụ sở: ấp Phước Hoà B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lý Văn Chương

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CÙ LAO DUNG

Trụ sở: ấp Phước Hoà B, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Chí Hiếu