Công ty ở Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CBA

Trụ sở: Số 461/1, ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Cảnh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BIA NƯỚC NGỌT AN LY

Trụ sở: Số 223/1, ấp Ba Rinh, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Bích Ly

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẦM ĐỒ NGỌC DŨNG

Trụ sở: Số 468/1, ấp Nam Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Khắc Dũng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẤN PHƯỚC TOÀN

Trụ sở: ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Chiếu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG SÁU THUẬN

Trụ sở: 1/1 ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Phước Trọng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO THANH LIÊM

Trụ sở: Số 893/1, ấp Nam Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thanh Liêm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHƯƠNG KIM CHI

Trụ sở: Số 352/1, ấp Ba Rinh, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Đình Khương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH HỮU NGHIỆP

Trụ sở: ấp Số 1, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Hữu Nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ KIM THANH

Trụ sở: 63/1 ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Vũ Thị Kim Phụng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA XÃ ĐẠI HẢI

Trụ sở: ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Tiễn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN HIỆP PHÁT

Trụ sở: ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thanh Sang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG THU

Trụ sở: ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Hoàng Thu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÁT

Trụ sở: Số 6/1 ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thế Anh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN THÀNH

Trụ sở: Số 191/1, ấp 1, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Dện