Công ty ở Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG NGUYỄN KHẢI ANH

Trụ sở: ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Khải

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI KIM HỒNG

Trụ sở: ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Kim Hồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC MINH XẾP

Trụ sở: Số 179/8, ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Mã Quế Trân

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN BÁ HỘ

Trụ sở: Số 434/28, ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Bá Hộ

CÔNG TY TNHH TIẾN TẤN ĐẠT

Trụ sở: ấp Xóm Đồng 1, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Thị Thu Hồng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HUYNH

Trụ sở: ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Thái Thị Mum