Công ty ở Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH LIÊM HẠNH

Trụ sở: ấp 2, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Ngọc

CÔNG TY TNHH BÙI TÂN THUẬT

Trụ sở: ấp 2, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Tân Thuật

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔ PHI LONG

Trụ sở: Số E12/2, ấp 2, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Ngọc Thủy

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢNG CÁO TRƯỜNG KHẢI

Trụ sở: ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Thị Hà

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ NGỌC THU

Trụ sở: ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lý Ngọc Thu

CÔNG TY TNHH DIỆP THANH KHOA

Trụ sở: ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Diệp Thanh Khoa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH LONG PHÚ

Trụ sở: ấp 2, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trương Văn Thành

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN KIỀU TIÊN

Trụ sở: ấp 2, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Bình

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THỊ TRẤN LONG PHÚ

Trụ sở: ấp 5, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIÊU THANH SƠN

Trụ sở: Số 26/4, Đường Đoàn Thế Trung, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Tiêu Thanh Sơn

CÔNG TY TNHH ĐẠT THÀNH CỬU LONG

Trụ sở: ấp 1, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Điệp

BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HUYỆN LONG PHÚ

Trụ sở: ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRẦN QUỐC KHANG

Trụ sở: ấp 2, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Giác Hớn

CÔNG AN HUYỆN LONG PHÚ

Trụ sở: ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN LONG PHÚ

Trụ sở: ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÀNH DANH

Trụ sở: B65/4 Lương Định Của, ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Phước Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHI LONG

Trụ sở: ấp Nước Mặn 1, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Mười

CÔNG TY TNHH ĐẠT HẰNG

Trụ sở: 51/2 ấp 2, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Trọng Đạt

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VINH KHOA

Trụ sở: A176/3 ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Mẫn

BAN QL DỰ ÁN XD KHU TM-TĐC TT TRẦN ĐỀ

Trụ sở: ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LONG PHÚ

Trụ sở: ấp 2, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG LONG PHÚ

Trụ sở: ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN LONG PHÚ

Trụ sở: ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN ĐẠT

Trụ sở: ấp 1, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thị Lựu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HỌC

Trụ sở: ấp 1, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Anh Điền

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG KHA

Trụ sở: Số 324/4, ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Văn Đảm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN DIỆN

Trụ sở: ấp 2, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ĐẠT MINH

Trụ sở: ấp 5, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Văn Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT

Trụ sở: Số 34A/KT ấp Khoan Tang,, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Kỷ Hồng Vũ

CÔNG TY TNHH KHANG PHÚ

Trụ sở: Số 63/3B ấp 3, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Khưu Thị Phương Anh