Công ty ở Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG HOÀNG PHONG

Trụ sở: ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Bùi Thị Mỹ Tiên

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Trụ sở: ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOÀNG BẢY CHANH

Trụ sở: Số 149 ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Hoàng Em

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN MINH ĐƯƠNG

Trụ sở: Số 152 ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Minh Đương

TRƯỜNG MẪU GIÁO HÒA TÚ 2

Trụ sở: ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2, Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Ngô Trúc Linh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN TẤN MINH

Trụ sở: ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Minh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỆU XUÂN

Trụ sở: ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Bảy

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÙNG HIỀN

Trụ sở: ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Tùng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC MỸ

Trụ sở: Số 468, ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Phúc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA NƯƠNG

Trụ sở: Số 181, ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú II, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Nghĩa