Công ty ở Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO GOLD

Trụ sở: 79 ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thanh Tùng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HOÀNG VĂN

Trụ sở: 81 ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Hoàng Văn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH MINH TRINH

Trụ sở: Số 84, ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thanh Minh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH QUẾ THANH

Trụ sở: Số 96, ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Kiến An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM AN PHÚ

Trụ sở: 387 ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Ngọc Đào

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HOÀNG THI

Trụ sở: Số 91, ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Hoàng Thi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÁM TỶ GOLD

Trụ sở: 364 ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Trường Vinh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH CÁT DUY

Trụ sở: Số 390 ấp Lương Văn Hoàng, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Phan Thị Mỹ Kiều

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔNG TUYỀN

Trụ sở: ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Mai Tuyết Mãnh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP LỢI

Trụ sở: ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Đỗ Minh Luân

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THANH MY

Trụ sở: ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Thanh My

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÁM LUYẾN

Trụ sở: ấp Hòa Lý, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Trang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC KHẢI

Trụ sở: ấp Hòa Đại, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Mạch Quốc Khải

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG THANH

Trụ sở: ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Văn Lập

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÁM ĐA

Trụ sở: ấp Hòa Lý, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Xem

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÁM THỦY

Trụ sở: ấp Lương Hoàng, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Thủy

DNTN CẨM HÙNG

Trụ sở: ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Hùng