Công ty ở Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MINH KHẢI PHÁT

Trụ sở: ấp Kiết Bình, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lý Minh Khải

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM KIẾT 1

Trụ sở: Kiết Thống, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỬA HÀNG XĂNG DẦU HOÀNG ÁNH

Trụ sở: ấp Trà Do, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Hoàng Ánh