Công ty ở Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH 1

Trụ sở: 16/1, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH

Trụ sở: ấp 20, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: