Công ty ở Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH TẤN TẦN

Trụ sở: ấp Chợ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Huỳnh Văn Tần

HIỆP HỘI TÔM MỸ THANH

Trụ sở: ấp Tổng Cáng, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Văn Nhiệm

CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN THỦY SẢN ĐẠI PHÚ XUÂN

Trụ sở: Số 56 đường 934, ấp Hà Bô, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trịnh Thanh Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN 449 SÓC TRĂNG

Trụ sở: ấp Cảng, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lâm Phước Thái

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY TRẦN ĐỀ

Trụ sở: ấp Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TUẤN LIÊN

Trụ sở: ấp Nhà Thờ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Minh Tuấn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÕ KIM GIA

Trụ sở: ấp Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Kim Gia

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ HÙNG HẠNH

Trụ sở: ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thanh Hùng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN KIỀU TIÊN

Trụ sở: ấp Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Hứa Thị Kiều Tiên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM CỘNG

Trụ sở: ấp Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Dương Văn Cộng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN AN THƯỜNG

Trụ sở: ấp Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Ong Ngọc Thường

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẬT MINH DIỄM

Trụ sở: ấp Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Kiều Diễm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM LÊN

Trụ sở: Cảng cá Trần Đề, ấp Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Phùng Thị Lên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG TRANG SỨC NGỌC ÁNH

Trụ sở: Số 57, ấp Mỏ ó, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lý Văn Dừa

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG THÁI THÀNH LỢI

Trụ sở: Số 24, ấp Châu Thành, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Thái Trường Chinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRÍ CƯỜNG PHÁT

Trụ sở: Số 81 khu 1, ấp Phố Dưới B, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trịnh Lương Trí

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN QH TRẦN ĐỀ

Trụ sở: ấp Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Trần Tuấn Anh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN DŨNG THẢO

Trụ sở: ấp Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Đặng Thị Bé

CÔNG TY TNHH HUY LONG AN - SÓC TRĂNG

Trụ sở: ấp Giồng Chát, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Võ Quan Huy

CÔNG TY TNHH LÊ ĐẠI NGHĨA

Trụ sở: Số 051, Đường 1/5, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Thanh Sơn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN TRẦN ĐỀ

Trụ sở: ấp Châu Thành, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN TRẦN ĐỀ

Trụ sở: ấp Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TRẦN ĐỀ

Trụ sở: ấp Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÔ HẢI THUẬN

Trụ sở: ấp Thanh Liêm, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Phạm Thị Thu Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HUY LONG

Trụ sở: ấp Cảng, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Đình Tài

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM ÂU VIỆT

Trụ sở: Khu I, cảng cá Trần Đề, Thị Trấn Trần đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Nguyễn Thanh Tuấn

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TRẦN ĐỀ

Trụ sở: ấp Giồng Giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DANH THƯ

Trụ sở: ấp Hội Trung, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Triệu Thị Loan

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG THUẬN NHÂN

Trụ sở: 23 ấp Đầy Hương 2, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: Lê Ngọc Giàu

TRƯỜNG MẪU GIÁO THẠNH THỚI AN

Trụ sở: ấp An Hòa 1, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
Mã số thuế: - Giám đốc: